Na poslední minikonferenci jsme nemluvili o tom, že by se něco mělo dělat, ale probrali jsme, jak konkrétně věci dělat. V rámci našeho přístupu Show me, jsme si posvítili na některé pojmy, které už téměř ztratily obsah. Hodně se o nich sice mluví, ale u toho to často končí… Popsali jsme si je a především jsme si ukázali a následně i vyzkoušeli metodiky, jak pojmy naplnit a pracovat s nimi. 

Tomáš Poucha, Marketingový institut

„Je dobré řešit věci, které mají smysl“

 • Co zajímá management?
  • Není to marketing
  • Je to vyšší zisk, nižší náklady a chtějí dobře působit
 • Co zajímá zákazníky?
  • Jejich užitek
 • Co dávat zákazníkovi?
  • Každému to, co potřebuje
   • Co řeší
   • Jak nakupuje/chová se
  • Každému za tolik, kolik by zaplatil…
   • Za ceny, které jsou ještě schůdné
  • Každému tak, abych vydělal více
   • Co nejvyšší marže
   • Co nejvýhodnější distribuce, řešení a fungování
  • Co zajímá zaměstnance?
   • Zajímá ho to samé jako zákazníka – jeho vlastní prospěch
  • Dejme všem to, co opravdu chtějí. Jak na to?
   • Omnichannel, customer oriented company…
   • Musíme to promítnout do firmy
    • Zákazník musí být na prvním místě – bez omnichannelu to nejde
    • Co potřebujeme? – nový positioning, plány, cíle
    • Co to znamená? – nutné změny (vztahy, služby, důvěra…)
    • Kolikrát firmy řeší jen realizaci a komunikaci, ale je důležité vědět, kde chtějí být za pár let, vize, mise – bez nich to nejde
    • Je třeba tomu přizpůsobit organizační strukturu
    • Cesta zákazníka se dá rozdělit do několika kroků
     • Je potřeba si u toho cyklu určit priority
     • Velmi jednoduše si pak určíme, kdo to má co na starosti, jaké oddělení do toho vstupuje a zjistím kdo je za to zodpovědný a co to znamená pro zákazníka a jak by to mělo fungovat, aby zákazník byl opravdu operovávaný
      • Potřeba
       • Akvizice
      • Analytika/prodej
       • Orientace (dojem)
       • Nabídka (řešení)
       • Rada (co vybratt)
      • Transakce
       • Nákup
       • Dodávka (logistika)
      • Servis
       • Zábava (užívání)
       • Podpora (servis)
       • Řešení problému (nespokojenost)
      • Retence
       • Odchod (konec)
       • Retence (udržení)
       • Vztah (věrnost)
      • Potřeba
       • Intuitivní akvizice (vyvolaná potřeba)
      • každý krok musí být nadefinovaný, proč to tak má být a kdo to má udělat
       • To ale pořád není ommnichannel, ale je to způsob, jak se k němu dostat
      • Omnichannel – co zákazníci opravdu chtějí, o co stojí a co nechtějí
       • Jsou věci, které zákazníky rozčílí a které je naopak potěší
       • Představme si cílovou skupinu. Co se stane, když určitý krok není (necílená nabídka, chybí akvizice……)
       • Můžu si stanovit sestavit tabulku, kde je znázorněno, co a jak je důležité pro nás, co pro klienta a zjistím tak, čemu se mám prioritně věnovat a jakými kanály
        • Podle toho mi vyjde, co důležité je dělat a co důležité naopak není – vyjde mi z toho jednoduchý přehled, jak přistoupit k omnichannelu
       • Velmi nutná silná podpora vedení
       • Pohled
        • Navenek – zákazník
        • Dovnitř – prcesy
       • Určit cíle, přínosy,
       • Určit KPI = odpovědnosti a pravomoce
       • Navázat na org. strukturu
       • Dát lidem nástroje
      • Pojmy jsou sexy, ale zákazníka to nezajímá

Michaela Vlasáková – Direct people, Business Innovation

„Inovace je změna, která dává smysl (pro majitele, zákazníka a zaměstnance“)

 • proč inovovat?
  • může přijít malá firma a zničit celé odvětví – musím inovovat, abych se na to připravil (prevence útoku menších firem) – například taxislužba UBER
  • operativa velké firmy blokuje inovace
 • Bariéry inovace
  • Core-narcismus
  • Kvartalizace – velká korporace hledí na to, jak mají naplánovaný ten kvartál
  • Egománie – zahledění do produktu a přehlížejí, co zákazníci opravdu chtějí
  • Elitářství
  • Ziskuchtivost
  • Technokratismus
  • Defétismus
  • Konceptualismus
  • Hyporesystence
 • Musí být leader současně inovátor?
  • ne, protože je to bariérou inovace
  • měl by vytvořit podmínky pro inovace a nechat své podřízené s nimi přicházet
 • Human centered design
  • Metodika na řešení inovačních procesů
  • Nasloucháme
   • co je pro zákazníka důležité
   • vcítění se do pozice zákazníka, poznání jeho potřeb, abychom věděli, jak v určitých situacích reaguje
   • hloubkové empatické rozhovory
  • tvoříme
   • mít hodně nápadů je cestou k dobrému nápadu
  • prototypujeme
   • ověříme si, že produkt je pro zákazníka atraktivní, technicky realizovatelný a finančně zajímavý pro firmu
  • dodáváme
   • máme produkt, který dodáváme zákazníkovi
  • lze aplikovat na jakýkoliv druh inovace, nejen na produktovou

„V případě hotelového řetězce Four Seasons musí být v centru inovací zákazník, protože očekává dokonalý servis v každém kroku jeho zákaznické zkušenosti. U low-costové značky hotelů by měla být inovace spíše na snížení nákladů.“

Petr Šlajchrt a Martin Dudek – SAP

„Snažíme se vše, co firmy vymyslely, dostat do provozu“

 • Digitalizace buzzword nebo realita?
  • Firmy, které se pustily do digitalizace, zbohatly a teď slaví úspěch
  • UBER krásný příklad toho, co nás čeká, Facebook, Alibaba, Airbnb – změnili digitalizací svůj obor
 • Fakta o digitalizaci
  • B2B začíná vnímat prodejní proces jako v B2C
  • Elektronické kanály přinášejí možnosti obrovského růstu uživatelů
  • Všichni chtějí být digitální, ale jen 17% je schopna zahájit prodejní interakci s klientem přes mobil, z kterého je již více jak polovina přístupů na internet
  • Většinu společností není možné kontaktovat přes sociální sítě
  • Je to realita, kam společnosti musí jít, jinak k nim klienti nepřijdou
 • Data driven company
  • v každém kroku vzniká ohromné množství dat a je nutné je nějakým způsobem třídit a využívat je
 • Fakta
  • 99,76% online reklamy je ignorováno
  • 57% nákupního procesu je hotovo ještě před prvním kontaktem s obchodem
  • Spousta firem má data o klientech, ale jak jsou aktuální a jak s nimi umí pracovat?
  • Děláme analýzu nebo jsme schopni dělat rozhodnutí?
 • Digitalizace je založena na pěti konkrétních faktorech
  • Omni experience – přístupné kdykoliv, kdekoliv
  • Data driven -90% světových dat vzniklo v posledních dvou letech, všechno má být postavené na datech, umožňují mi poznat klienta a cílit na něj
  • Network – digitalizace nám dává nové možnosti, jak nacházet nové business modely – tradiční hodnotové řetězce se otevírají partnerskému ekosystému a přináší nové business modely
  • Scability– nové, stále se vyvíjející a snadno škálovatelné cloud technologie
  • Agility – zkrácení a zjednodušení procesů, rychlé rozhodnutí, vývoj, zavedení
 • Digitalizace by měla primárně umožnit našim zákazníkům získat konsistentní, obsahově a časově správnou zkušenost nezávisle na kanálech a typu zařízení během celé cesty zákazníka
  • Chceme doručit informaci klientovi ve správnou dobu, během celého procesu a poskytnout mu tak zážitek
 • Nebude jen digitální svět, a proto musím myslet i na reálný servis a obchodníky
  • Zákazník musí získat od zaměstnance stejnou informaci, jako se dozví na internetu
  • musím všechny prvky propojit v reálu a díky tomu vytvořím pozitivní zákaznickou zkušenost a tím pádem i loajalitu klienta
 • Jsme schopni si udržet orientaci na klienta? Invetice do real-time nebo stačí off-line?
  • většina procesů funguje offline, ale v real-time je budoucnost
 • mnoho firem si myslí, že jejich systémy jsou nejunikátnější a proto se stále snaží vymyslet nějakou aktualizaci a přitom jejich produkty zákazník nechce – neznají dobře zákazníka
 • Připravenost na změnu u organizace?
  • je to primárně o managementu, zda je firma schopna naslouchat někomu jinému, nějakému externistovi, vsadit na něj a naprosto mu věřit, že ví, co dělá

 

 

Tato akce již proběhla. Výstupy a prezentace z akce najdete v naší knihovně. Knihovna je pro členy Marketingového institutu zdarma. Ostatní nás prosím kontaktujte.


Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce

 

-Děkujeme.