Grand Prix 2018 zná své vítěze!

Grand Prix 2018 zná své vítěze!

Ve středu 19.9. proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Grand Prix 2018. Do letošního ročníku se přihlásilo desítky prací, které soutěžili ve dvou možných kategoriích – Projekt a Jiný pohled, jiný přístup.

Odborná porota, složená z marketingových specialustů, všechny práce pečlivě pročetla a shodla se na následujícím pořadí:

Kategorie Projekt

 1. místo – Footshop – Hotel Kyjev
  • Upozornění na obchod pomocí speciálního eventu – přemalování fasády hotelu Kyjev v Bratislavě. V projektu šlo o krásné propojení několika cílů společnosti – podporu umění skrze obchody, zvýšení mediálního zásahu na slovenském trhu a zvýšení návštěvnosti obchodu v Bratislavě.
 2. místo – Siemens – Cena Wernera von Siemense
  • Soutěž pro nadané a pracovité studenty, pedagogy a vědce technických a přírodovědných oborů, jejímž cílem je nejen jejich podpora, ale i upozornění veřejnosti na širokou základnu výzkumu v ČR a jeho potenciál, dlouhodobá a systematická spolupráce se školami a ministerstvem a propojení studentů s praxí.
 3. místo – Kolorky – uvedení na trh
  • Uvedení nového produktu na trh – plenek Kolorky, které jsou vyrobeny z přírodních obnovitelných materiálů a jejich úspěšný prodej přes sociální sítě, kde se velmi dobře využila vysoká koncentrace cílové skupiny.

Kategorie Jiný pohled, jiný přístup

 1. místo – AXA – ROI Affiliate Program
  • Zvýšení ROI affiliate programu o 180 % pomocí data-driven atribučního modelování a s tím související tvorba metodiky pro kontinuální monitoring a optimalizaci affiliate programu.
 2. místo – VLM – 4 základní nohy VLM
  • Zvýšení efektivity pracovních procesů a hledání nových obchodních příležitostí zavedením nových produktů, které klientům umožňují lokální zacílení, vytvoření profesionálního týmu s profesionální péčí, jednotné strategii, modernějším metodám a efektivnějšímu plánování a kontrolování procesů, stabilnější pozici na trhu…
 3. místo – Enehano – Salesforce řešení pro oblast automatizace obchodních a marketingových aktivit
  • Nástroj na kategorizaci a prioritizace obchodních příležitostí a s tím spojená maximální automatizace obchodních a marketingových aktivit a procesů. To potom vedlo k efektivnějšímu využívání interních zdrojů, úspoře času a hlavně umožnění obchodníkům zaměřit se na ty nejdůležitější obchodní příležitosti.

Protože oceněných mohl být jen omezený počet prací, rozhodla se porota také rozdat několik čestných uznání za další velmi povedené práce:

Název projektu, který hodnotíte Kategorie Čestné uznání
FOOT SHOP Hotel Kyjev MKTI PROJEKT Big balls – Bez strachu do projektu
Cena Wernera von Siemense MKTI PROJEKT Kontinuální práce v oblasti společenské odpovědnosti firmy
Kolorky – uvedení na trh MKTI PROJEKT Nadšenectví a chuť jít dále
Automatizace mailové komunikace MKTI PROJEKT Urputné hledání správné cesty v B2B světě
VLM – setkání s hejmanem MKTI PROJEKT Navázání a vytěžení úzkých vztahů napříč regiony
AXA ROI AFFILIATE PROGRAM MKTI PŘÍSTUP ROI King
VLM 4 ZÁKLADNÍ NOHY MKTI PŘÍSTUP Zásadní změna business přístupu
Salesforce – řešení pro oblast automatizace obchodních a marketingových aktivit MKTI PŘÍSTUP Automatizace řízení marketingu a obchodu
Cash Crew – jak naučit mladé lidi starat se o peníze MKTI PŘÍSTUP Relevantní propojení komunikace, image, se CSR aktivitou na mladou CS
ESET 30 LET ANTIVIRU MKTI PŘÍSTUP Inspirace strategického posílení brandu
HOME CREDIT PATRONDETI.CZ MKTI PŘÍSTUP Inovativní business přístup k novým segmentům
IBM FROM ZERO TO HERO MKTI PŘÍSTUP Lidský přístupu ke zaměstnancům v korporaci
SIEMENS -nová prezentace MKTI PŘÍSTUP Srozumitelné přiblížení B2B témat do běžného světa

 

Gratulujeme vítězům i ostatním soutěžícím, kteří získali čestné uznání. Všichni účastníci soutěže navíc dostali velmi cennou zpětnou vazbu od porotců, díky které jednak viděli, co se na projektu povedlo, či nepovedlo, ale také se dozvěděli konkrétní tipy na to, kam by svůj projekt měli nadále směřovat.

Detailní popisy všech prací, a především jejich přínosy a výsledky najdete v naší knihovně. Knihovna je zdarma pro Marketingového institutu. Ostatní nás prosím neváhejte kontaktovat ?.

 

 

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce

 

-Děkujeme.