Víte, že…

75 % ředitelů velkých firem uvádí, že si alespoň jednou týdně pustí video, které se týká jejich práce a 65 % říká, že se po zhlédnutí videa podívají i na webové stránky jeho tvůrce. (Forbes)

 

 53 % lidí využívá pro kontrolu mailu nejčastěji mobilní telefon. U generace Z je to dokonce 67 %. (BlueCore)

 

 25 % českých firem nějakým způsobem měří svůj dopad na životní prostředí, společnost či ekonomiku (Deloitte CE TOP 500). 

Generace Z, stejně jako ostatní věkové skupiny, preferuje, aby ji firmy s reklamou oslovovali e-mailem, sociální média jsou až na druhém místě. (Deep Focus)

 

65 % mladých nemá rádo reklamy, které zobrazují život příliš dokonale. (Adweek)

 Nejčastějším kreativním přístupem je storytelling (39 %), zapojení ambasadorů/influencerů (26 %) a humor (22 %), (McCANN, 2018)

 

 Kampaně využívající emoce (60 %) jasně převažují nad kampaněmi využívající čistě racionálního/informativního přístupu (13 %), (McCANN, 2018)

 Kampaně, které vyhrají v soutěžích kreativity, mají 60% šanci, že se umístí v soutěžích efektivity? Běžná kampaň má šanci 4%. (McCANN, 2018)

 

  Emoční kampaně mají výrazně větší vliv na zisk? (McCANN, 2018)

 Online se stává nejčastěji využívaným komunikačním kanálem (91 % vítězných prací v soutěži Effie)? (McCANN, 2018)

  TV žije! (65 %) a funguje výborně v kombinaci s online kanálem (61 % je TV + online), (McCANN, 2018)

 52 % firem u nás je určována obchodním oddělením? Jedním z důvodů je fakt, že obchodníci mají jasné a přesné přínosy své práce – tedy zisk. (MKTI, 2017)

 

  Jen 2 % dat, která se v businessu dnes používají, mají konkrétní přínos a opodstatnění? Zbytek je duplicitní nebo potvrzuje něco, co vůbec není podstatné. (MKTI, 2017)

  70 % zákazníků nenakupuje proto, že něco chtějí mít, ale že potřebují vyřešit problém? (MKTI, 2017)

 ROI marketingu je u stávajícího zákazníka 2,5x vyšší než u nového? (MKTI, 2017)

 Zákazníci využívají 10 informačních zdrojů před nákupním rozhodnutím. (MKTI, 2017)

70-80 % kupónů je využíváno současnými uživateli a jen 5 % lidí, kteří produkt ještě nevyzkoušeli. (MKTI, 2017)

 73 % zákazníků nakupuje dále a více, pokud mají dobrou zkušenost, ale 59 % jich odejde ke konkurenci. (MKTI, 2017)

  Udržet si zákazníka je 7x levnější než získat nového?  (MKTI, 2017)

 80 % zákazníků by zaplatilo více, pokud by získali lepší zážitek. (MKTI, 2017)

 1 % snížení ceny snižuje zisk o 7-11 %! (MKTI, 2017)

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce

 

-Děkujeme.